Trenerkurs

Er det noen voksne eller unge som kan tenke seg å lære mer om alpint og bli trener i klubben så vil klubben legge til rette for det ved å sende den enkelte på kurs. De som ønsker å utdanne seg videre kan få mulighet å gå på videreutdanning innen alpintrener programmet. 

 

Klubben vil tilrettelegge for foreldre og ungdom som ønsker å delta som trenere i klubben, ved å gi tilbud om kursplass. de ulike typer alpintrener kurs kan du lese om her

 

Ta forbindelse med klubbens trenere eller styret dersom du ønsker å gå på trenerkurs.